The website uses cookies (so-called cookies), if you consent to the use of cookies, they will be saved in the memory of your browser. If you do not agree, we are unfortunately not able to guarantee the full functionality of the website. To find out what cookies are, as well as to read the information clause regarding the processing of personal data, check our Privacy policy.
I have read the Privacy Policy, I agree and accept the settings
+ -
Banner

Occupational health

Kliniki dr Sobczak zapewniają wsparcie z zakresu medycyny pracy. Pomagamy w przeprowadzaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla Pracowników wszelkich branż zawodowych narażonych na różnorodne szkodliwe czynniki.

Oferujemy badania Kandydatów na kierowców potwierdzone świadectwem kwalifikacji niezbędnym do Wydziału Komunikacji. Wspomagamy Zatrudnionych w pracy na wysokościach i maszynach w ruchu. Wydajemy zaświadczenia dla Pracowników obsługujących monitory ekranowe.

Zapewniamy wsparcie w realizacji badań laboratoryjnych w bardzo szerokim zakresie oraz badań sanitarno-epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia.

Realizujemy badania dotyczące pracy w promieniowaniu jonizującym.

 

 

 

 

Usługi dostępne w:
 
Klinika Radość